Shoot It Dragon เบิ้ลแชมป์ คอร์ฟบอลพัฒนา

Last updated: 2021-03-18  |  247 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Shoot It Dragon เบิ้ลแชมป์ คอร์ฟบอลพัฒนา

Shoot It Dragon เบิ้ลแชมป์ คอร์ฟบอลพัฒนา

 

การแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลสาธิตเพื่อการพัฒนา ณ อาคารกีฬาในร่ม โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยทางโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ร่วมกับ สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 13 ปี 15 ปี และ 18 ปี เมื่อวันที่ 18-19 และ 21-22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกลาวได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทำให้โรงเรียนมีมติประกาศหยุดเรียน ทำให้ไม่สามารถแข่งขันให้เสร็จสิ้นลงได้ จึงมีมติให้ยุติการแข่งขันโดยยึดอันดับที่ได้รับตามผลคะแนนการแพ้และชนะตั้งแตวันที่ 18-19 ธ.ค.63 ดังนี้


รุ่นอายุ 13 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนศาลาครืน
อันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนเสมียนนารี


รุ่นอายุ 15 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ สโมสร Shoot It Dragon
อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางปะกอก
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
อันดับ 5 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวา


รุ่นอายุ 18 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ สโมสร Shoot It Dragon
อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
อันดับ 2 ได้แก่ สโมสร Yak Cute
อันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมทีมข่าว Shootit News รายงาน

Powered by MakeWebEasy.com